Na osnovu Člana 12. i 14. Zakona o udruženjima i fondacijama (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 45/02), Osnivačka skupština Udruženja „Bosansko-kinesko prijateljstvo”, na engleskom jeziku: Association Bosnian-Chinese Friendship (u daljem tekstu osnivači Udruženja),

održana u Sarajevu, dana 28.05.2014.godine, donijeli su:

ODLUKU O OSNIVANJU UDRUŽENJA BOSANSKO-KINESKO PRIJATELJSTVO”

 

Član 1.

Ovom odluke se utvrđuje:

 • puno ime i prezime osnivača i adresu osnivača,
 • naziv, sjedište i adresa Udruženja u F BiH (u daljem tekstu: Udruženje),
 • ciljevi osnivanja Udruženja, i
 • ime osobe ovlaštene da zastupa Udruženja u obavljanju poslova u podnošenju zahtjeva za upis u registar udruž

Član 2.

Osnivači Udruženja su:

 1. Faruk Borić
 2. Emir Hadžimuratović
 3. Adnan Efendić
 4. Igor Soldo

Član 3.

Naziv Udruženja na jezicima i pismima u službenoj upotrebi u Federaciji BiH.

Naziv Udruženja je:   UDRUŽENJE BOSANSKO-KINESKO PRIJATELJSTVO”

Skraćeni naziv Udruženja je:    BKP

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Association Bosnian-Chinese Friendship

Član 4.

Sjedište Udruženja je: Sarajevo, ulica Novopazarska 1 – 71000 Sarajevo

Član 5.

Udruženje je osnovana na neodređeno vrijeme, u skladu sa Zakonom. Područje djelovanja Udruženja je Federacija Bosne i Hercegovine

Član 6.

Udruženje je interesna, jedinstvena, demokratska, nevladina, nestranačka, samostalna, multietnička i multinacionalno Udruženje, koja se dobrovoljno osniva radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i ne prati nikakve druge ciljeve osim onih koji su navedeni u Statutu.

Član 7.

Udruženje djeluje na dobrovoljnoj osnovi, osnovano na principu slobodnog i dobrovoljnog pristupanja u članstvo Udruženja, okuplja svoje članove, u svrhu ostvarivanja zajedničkih i opštih interesa i ciljeva na razvijanju i unapređenju kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih i drugih aktivnosti vezanih za kinesku tradiciju i kulturu, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Statutom i Zakonom o udruženjima i fondacijama, i čija svrha nije sticanje dobiti.

 

Član 8.

Ciljevi Udruge su:

 • Zalaže se i vodi registar svojih članova i osigurava ostvarivanje članskih prava članovima, te razmjena iskustva u svemu što služi ciljevima udruženja;
 • Zalaže se i pruža podršku kroz razvoj konceptualnih projekata, spajanjem različitih formi izražavanja putem konceptualnih performansa;
 • Zalaže se i nadzire stručnost i etičnost rada i štiti interese svojih članova;
 • Zalaganje za izučavanje i njegovanje kineske historije, jezika, književnosti, umjetnosti, folklora, tradicije i običaja;
 • Zalaže se i omogućuje organizovanje raznih oblika prezentacija rada svojih članova kroz: koncerte, smotre, festivale, javne nastupe, radionice za organiziranje društvenih turističkih, zabavnih i sportskih manifestacija svojih članova, u skladu sa Zakonom;
 • Zalaže se / inicira pružanje podrške i pomoći osobama kineskog porijekla, u skladu sa Zakonom;
 • Zalaže se za ostvarivanje saradnje sa organima i institucijama u Republici Kini, u skladu sa Zakonom;
 • Zalaže se i omogućuje upoznavanje šire društvene zajednice, institucija i medija, državnih, entitetskih i lokalnih vlasti te internacionalnih institucija s položajem mladih kineskog porjekla;
 • Zalaže se i inicira razvijanje i unapređivanje kineske kulture, humanitarnih, socijalnih, umjetničkih, sportskih potreba i interesa, u skladu sa Zakonom, a na osnovu kineske tradicije i culture;
 • Uspostavljanje kontakata i saradnje sa sličnim vladinim i nevladinim organizacijama, koje bi radile na neprofitnoj osnovi, sa ciljem praktične edukacije, prvenstveno malde populacije;
 • Zalaganje za doprinos održavanju, očuvanju i obogaćivanju prijateljstva između konstitutivnih naroda, ostalih i građana Federacije Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine na principima uzajamnog poštovanja i obostrane dobrobiti;
 • Iniciranje i organizacija aktivnosti u umjetnosti, kulturi, sportu, obrazovanju, u cilju podsticanja i širenja međusobnih kontakata između postojećih institucija i organizacija u FBiH i NR Kini, kroz izgradnju mosta koji će doprinijeti razvoju ukupnih odnosa.

Djelatnost Udruženja je:

 • Zalaže se prikuplja, prevodi i obrađuje literaturu iz oblasti kulture, kineskog jezika, književnosti i umjetnosti, u skladu sa Zakonom;
 • Zalaže se organizuje, sprovodi i obezbjeđuje podršku članovima Udruženja u oblasti usavršavanja kineskog jezika, uključujući ali ne ograničavajući se isključivo na stručnim i naučnim istraživanjima kroz realizaciju raznovrsnih projekata;
 • Zalaže se za organizovanje prikupljanja svih vrsta humanitarne pomoći radi poboljšanja položaja socijalno ugroženih članova Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 • Zalaže se i omogućuje organizovanje raznih oblika prezentacija rada svojih članova kroz: seminare, simpozije, koncerte, festivale, javne nastupe, radionice, panel-diskusija, radio i TV emisija, okruglih stolova, pojedinačne nastupe u FBiH, i širom svijeta, u skladu sa Zakonom;
 • Zalaže se za organizovanje edukacijskih i kulturoloških putovanja studenta i drugih interesnih skupina iz BiH u druge zemlje i obratno, u skladu sa Zakonom;

 

 • Zalaganje za neformalno obrazovanje kroz organizovani proces učenja u cilju osposobljavanja odraslih osoba za rad i lični razvoj kroz akademiju turizma;
 • Zalaže se za umjetničke projekte svih žanrova dokumentarnog, igranog filma, teatra, književnosti, likovnog stvaralaštva, dizajna, multimedijalnih projekata i slično u FBiH i NR Kini, kroz izgradnju mosta koji će doprinijeti razvoju ukupnih odnosa, u skladu sa Zakonom;

 

 • Zalaže se i omogućava objavljivanje publikacija, stručnih biltena, brošura, audio-video zapisa i drugih materijala te pokretanje web stranice, radi ostvarivanja ciljeva udruženja u skladu sa Zakonom;
 • Obavlja i druge zadatke koje mu Zakonom, Statutom udruženja ili drugim normativnim aktima budu stavljeni u nadležnost ili obavezu.

Član 9.

Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljaju Udruženja su: Faruk Borić, Predsjednik Udruženja i Emir Hadžimuratović, zamjenik predsjednika Udruženja.

 

Član 10.

Predsjednik Udruženja kod Federalnog Ministarstva BiH, svoja ovlašćenja u odnosu na registraciju Udruge kod nadležnog ministarstva može u cjelosti prenijeti na advokata ili drugu osobu, po pismenoj punomoći.

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa u registar kod nadležnog ministarstva pravde Federacija Bosne i Hercegovine.

 

Sarajevo 28.05.2014.godine

 

 

Leave a Reply

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP