Kina i BiH

Vijeće ministara BiH: Usvojen Sporazum između BiH i NR Kine o ukidanju viza

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je danas u Sarajevu da je na sjednici Vijeća ministara usvojen Sporazum između BiH i NR Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša.

Također, osim toga, usvojena su tri zakona, analiziran je okvirni budžet institucija BiH za period od 2018. do 2020. s programom javnih investicija.

Precizirao je da je usvojen Zakon o osiguranju depozita u bankama u BiH, čime je zaokružen paket od pet zakona o bankarskom sistemu i uvjet su MMF-a.

Usvojen je i Zakon o deminiranju u BiH koji prvi put definira u čijoj je nadležnosti obuka deminera, pasa i vodiča pasa, utvrđuje zaštitna prava iz radnog odnosa za deminere i ograničava radno vrijeme deminera na pet sati dnevno.

Zvizdić je naveo da je usvojen i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sportu u BiH koji sada definira arbitražna tijela unutar sportskih saveza, uspostavlja evidencija unutar Ministarstva civilnih poslova za pravne osobe u oblasti sporta, definira status specijalne olimpijade u BiH kao udruženja na nivou države, te predviđa kažnjavanje pravne osobe u sportu ako organizira takmičenje koje nije usklađeno s preporukama Evropske konvencije o suzbijanju nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim priredbama.

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP