Ambasadorica NR Kine u BiH Chen Bo

Ambasadorica NR Kine u BiH Chen Bo: Kina nastavlja s ulaganjem i poslovanjem sa BiH

Radujem se novim sporazumima o saradnji na novim projektima između kineskih i partnera iz Bosne i Hercegovine. Kineska vlada će nastaviti podsticati svoje kompanije da ulažu i posluju u BiH, s ciljem podupiranja lokalnog ekonomskog i društvenog razvoja i ostvarivanja win-win rezultata – kazala je u razgovoru za Fenu ambasadorica Republike Kine u Bosni i Hercegovini Chen Bo.

Napomenula je da je posljednjih godina zabilježena snažna poslovna saradnja između Kine i BiH te podsjetila da prvi veliki zajednički projekt Termoelektrana Stanari radi punom snagom već više od godinu dana, proizvodeći oko 2,3 milijarde kilovat sati električne energije. Blok 7 Termoelektrane Tuzla i Termoelektrana Banovići, dodala je, dobro napreduju te se očekuje da će uskoro i službeno biti pokrenuti.

– Kineske firme sarađuju s partnerima iz BiH na ostalim projektima energetske i saobraćajne infrastrukture, uključujući i obnovljive izvore energije kao što su vjetroelektrane i hidroenergija, a prijelaz iz modela inžinjering-nabavka-izgradnja na javno-privatno partnerstvo, pa čak i direktna ulaganja, su u pripremi i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH – najavila je kineska ambasadorica.

Ona se osvrnula i na ekonomsko stanje u Kini, uz zaključak da se u proteklih pet godina, dok oporavku svjetske ekonomije nedostaje pokretačka snaga, i kineska ekonomija suočava sa silaznim pritiskom.

– Partijsko liderstvo Komunističke partije Kine, sa generalnim sekretarom Xi Jinpingom na čelu, izvršivši procjene novih situacija i okolnosti, unapređujući reforme, inovirajući koncepte za razvoj te proširujući otvorenost i zajedničku pobjedu, sa strukturnim reformama na strani ponude kao kičmom, postiglo je stabilan razvoj ekonomije sa dobrom tendencijom, optimizaciju prilagođavanja strukture i podizanje životnog standarda građana – pojasnila je.

Podsjetila je da je od 2013. do 2016. kineski BDP prosječno rastao 7.2 posto na godišnjem nivou, što je više od prosječnog nivoa rasta svjetske ekonomije od 2.5 posto, kao i da je ekonomija u razvoju od 4 posto. Također, u istom razdoblju, svake godine je otvoreno 13 miliona novih radnih mjesta u urbanim područjima, dok je stopa nezaposlenosti u velikim gradovima zadržana na pet posto.

Osim toga, dodala je ambasadorica, optimizacija strukture industrija u Kini odnosila se na konstantno povećanje učešća tercijarne industrije u domaćoj ekonomiji, koje je doseglo 51.6 posto u 2016., potrošnja je već postala glavna pokretačka snaga za ekonomski razvoj, a Komunistička partija (KP) Kine postavlja blagostanje građana kao glavni cilj ekonomskog razvoja.

– Dohodak po glavi stanovnika je 2016. dosegao 23.821 yuana, što je 7.311 yuana više u odnosu na 2012., a prosječan godišnji realni rast je 7,4 posto. Broj stanovnika u siromaštvu u ruralnim područjima bio je 43,45 miliona u 2016. godini, što je za 55,64 miliona manje u odnosu na 2012. Stvorili smo sistem društvenog osiguranja za stanovnike u urbanim i ruralnim područjima, kao i sistem zdravstvenog osiguranja koji pokriva sve građane – naglasila je Bo.

Također, napominje, Kina je u proteklih pet godina provela strategiju “razvoj vođen inovacijom”, pojačala ulaganje u nauku i obrazovanje, inspirirala cijelo društvo radi podsticanja njegove inovativne vitalnosti i potencijala te se postupno preobrazila iz faze “Proizvedeno u Kini” u fazu “Izmišljeno u Kini”. Ostvareni su brojni značajni rezultati iz oblasti nauke i tehnologije sa simboličnim značajem te su zabilježeni veliki pomaci u oblastima svemirskog leta sa astronautima, kvantne komunikacije, radio teleskopa, ronjenja duboko u more sa ljudskom posadom i superkompjutera.

– Opredijelili smo se i za ostvarivanje inovativne zemlje. Kina je rangirana na 25. mjestu prema indeksu inovacije među svim zemljama na svijetu, što je unaprjeđenje za devet mjesta u odnosu na 2012. Istovremeno, Kina je prvorangirana zemlja među svim zemljama srednjeg dohotka na toj listi. Također, Kina je zaprimila 3,47 miliona aplikacija za patente te izdala 1, 75 miliona certifikata za patente, dok se strategije kao što su “Proizveden u Kini 2025”, akcioni plan “Internet+” i “Kina sa širokopojasnim internetom” uveliko se unapređuju – nabrojala je Bo neke od uspjeha ove zemlje.

Dodala je da i to da je broj korisnika interneta u 2016. dosegao 731 miliona, što je za 29,7 posto više u odnosu na 2012., istakavši da u elektronska trgovina i kupovina na internetu doživjeli brz razvoj, a da je maloprodaja roba na internetu povećana za 28,6 posto u 2016. u odnosu na 2015. godinu.

Amabasadorica Kine u BiH osvrnula se i na Nacionalni kongres KP Kine, najvažniji politički događaj u ovoj zemlji, naglasivši da je završetak izgradnje umjereno prosperitetnog društva postavljen kao cilj na 18. Nacionalnom kongresu, koji sa statističkog aspekta podrazumijeva da se BDP i dohodak po glavi stanovnika u urbanim i ruralnim sredinama trebaju udvostručiti 2020. u odnosu na 2010.

Objasnila je da bi, prema ovom cilju, kineski BDP trebao dostići osam triliona yuana, dohodak po glavi stanovnika u urbanim sredinama 38.000 yuana, a neto dohodak po glavi stanovnika u ruralnim sredinama 12.000 yuana. Međutim, napomenula je da standardi za umjereno prosperitetno društvo ne uključuju samo ekonomiju već i politiku, kulturu, društvo i ekološku civilizaciju, te, između ostalog, i modifikaciju načina ekonomskog razvoja, balansiranje razvoja u raznim područjima, konstrukciju demokratije i vladavine prava, unaprjeđenje stepena obrazovanja građana i poboljšanje i zaštitu okoline.

– Sve u svemu, rezultati razvoja Kine trebaju biti korisni za svih 1.4 milijarde stanovnika i potrebno je pojačati osjećaj dobitka kod građana te donijeti im više blagostanja i sreće – smatra Bo.

Kineska ambasadorica govorila je i o aktivnoj ulozi Kine u međunarodnim poslovima koju ona uzima kao druga najveća svjetska ekonomija te istakla da svijet doživljava duboke i komplicirane promjene sa sve više globalnih izazova i poteškoća, dok je svjetska ekonomija i dalje sumorna, a trgovinski protekcionizam i izolacionizam dobijaju zamah.

S tim u vezi, precizirala je da je od 2013. do 2016. doprinos kineske ekonomije svjetskoj ekonomiji u prosjeku premašivao 30 posto godišnje, što je više od ukupnog iznosa Sjedinjenih Američkih Država, eurozone i Japana, a to, kako je rekla, znači da je Kina temelj i sidro stabilnosti razvoja svjetske ekonomije.

– Istovremeno, Kina, kao odgovorna velika zemlja, nudi “kinesko rješenje” i pruža “kineski doprinos” za prevazilaženje poteškoća s kojima se suočava svjetska ekonomija i rješavanje globalnih pitanja. Zalažemo se za novi pogled na razvoj s naglaskom na ravnopravnost, otvorenost, sveobuhvatnost i inovaciju, kao i koncepciju za globalno upravljanje svjetskom ekonomijom, s akcentom na zajedničke konsultacije, zajedničku konstrukciju i ostvarivanje zajedničkih interesa – kazala je Bo.

Također, naglasila je da je Kina pokrenula i inicijativu “Pojas i put” kao i ideju za izgradnju zajednice zajedničke budućnosti čovječanstva te da je inicirala i osnivanje Azijske infrastrukturne investicijske banke, Banke za novi razvoj, poticala reformu akcionarskih dionica unutar MMF-a i mehanizma upravljanja.

– S druge strane, Kina je bila domaćin Samita APEC-a u Pekingu, Samita G20 u Hangzhou, Foruma za međunarodnu saradnju “Pojas i put” i Samita BRICS-a u Xiamenu. Svi ovi poduhvati imaju za cilj vođenje ekonomske globalizacije prema smjeru koji je uključiv i koristan za sve strane, kako bi se osigurala korist za više zemalja i naroda, naročito za zemlje u razvoju i njihove narode – istakla je.

Tokom proteklih pet godina, napominje ambasadorica, Kina je produbljivala svoje učešće u međunarodnim poslovima i naporno radila na rješavanju izazova sa kojima se susreće međunarodna zajednica. Pojasnila je da se to ogleda u aktivnom sudjelovanju Kine u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija (UN), dajući najveći broj mirovnjaka od svih pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a te doprinoseći sa više mirovnih snaga od ostale četiri članice zajedno.

Osim toga, dodala je, Kina je aktivno sudjelovala u međunarodnoj saradnji protiv terorizma i radila neumorno za političko rješenje nuklearnog pitanja na Korejskom poluotoku, iranskom nuklearnom pitanju i pitanjima Afganistana i Sirije, uspostavila je Fond za mir i razvoj Kine i UN-a i Fond pomoći za jug-jug saradnju te podsticala usvajanje Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama i bila među prvim zemljama koje su položile svoje instrumente ratifikacije kod generalnog sekretara UN-a.

Za Platformu16+1 kazala je da je prije pet godina počela od nule te da se stalno produbljivala i davala plodonosne rezultate.

– Kina je unaprijedila odnose sa Srbijom, Poljskom i Mađarskom u sveobuhvatno strateško partnerstvo, a njeni odnosi sa svih 16 zemalja centralne i istočne Evrope su najbolji dosad. Trgovina između Kine i 16 zemalja povećala se sa 52,1 milijarde američkih dolara 2012. na 58,6 milijardi 2016. godine, odnosno za 13 posto – precizirala je, dodajući da su kineska preduzeća u centralnu i istočnu Europu uložila više od osam milijardi dolara.

Izdvojila je Termoelektranu Stanari u BiH koju je izgradila kineska firma, a koja se smatra za primjer poslovne saradnje 16+1. Navela je da je otvoreno šest direktnih letova koji povezuju Kinu sa destinacijama u centralnoj i istočnoj Evropi te da je osnovano pet centara tradicionalne kineske medicine i tri kineska kulturna centra. Osim toga, Kina i 16 zemalja imale su razmjenu studenata od skoro 10.000.

Za 19. Nacionalni kongres KP Kine najavila je da će biti razmatran rad ove partije u proteklih pet godina, posebno njena dostignuća u reformi, otvaranju i socijalističkoj modernizaciji, što će zajedno s pregledom iskustva stečenog u praksi vođenja KP, uz najstrožiju moguću disciplinu, poslužiti kao osnova za nove smjernice i glavne politike koje će se iznijeti tokom Kongresa.

Konstatujući da je ostalo manje od tri godine do 2020., kada je postavljen cilj da se Kina izgradi u umjereno prosperitetno društvo u svakom pogledu, podvukla je da će Kongres biti važan skup u smislu da će biti održan u ključnom momentu kada Kina gradi umjereno prosperitetno društvo u svim aspektima i nastavlja razvijati socijalizam s kineskim karakteristikama.

– Radujemo se sveobuhvatnim, strateškim i naprednim smjernicama koje će Kongres polučiti, u nadi da će služiti kontinuiranom napretku socijalizma s kineskim karakteristikama i dobrobiti kineskog naroda. Nimalo ne sumnjamo da će nakon ovog Kongresa Kina biti još uspješnija, otvorenija i stabilnija i da će svijetu ponuditi više mogućnosti – kazala je ambasadorica Bo.

Napomenula je i to da će 19. Nacionalni kongres KPK razmotriti šta je Kina postigla u proteklih pet godina na političkom, ekonomskom, društvenom, kulturnom i ekološkom polju te da će iscrtati put za narednih pet godina, dodajući da se u tom procesu teško može propustiti velika inicijativa za međunarodnu saradnju kao što je “Pojas i put”. Podsjetila je da je od njenog osnivanja 2013., inicijativa “Pojas i put” razvila u učinkovitu platformu za prijateljsku saradnju između Kine i svih uključenih zemalja.

U okviru “Pojasa i puta” urađene su mnoge stvari, a Bo je nabrojala neke od njih, kao što su produbljenje dijaloga o politikama između Kine i relevantnih zemalja se produbio, unaprjeđenje infrastrukturne povezanosti, profiliranje multidimenzionalne infrastrukturne mreže, podupiranje ekonomskim koridorima kao što su Kinesko-pakistanski ekonomski koridor, Ekonomski koridor Kina-Mongolija-Rusija te Novi euroazijski kontinentalni most.

Kao još jednu bitnu stvar izdvojila je povećanje trgovine između Kine i uključenih zemalja, dosežući ukupan promet od više od tri triliona dolara u periodu od 2014. do 2016. godine.

– Kineska ulaganja u ove zemlje premašila su 50 milijardi dolara. Kineske kompanije su uspostavile 56 zona ekonomske saradnje u više od 20 zemalja, proizvele oko 1,1 milijardu američkih dolara poreznih prihoda i otvorile 180.000 radnih mjesta – naglasila je.

Kineska ambasadorica je dodala da je i financijska podrška dodatno pojačana, što potvrđuje činjenica da je Azijska infrastrukturna investicijska banka osigurala 1,7 milijardi dolara kredita za devet projekata u zemljama učesnicama “Pojasa i Puta”. Osima toga, fond “Puta Svile” uložio je četiri milijarde dolara, a otvorena je financijska holding kompanija 16+1 između Kine i zemalja centralne i istočne Europe.

Između ostalog navela je i osnaživanje kontakata između ljudi i napredak saradnje u nauci, obrazovanju, kulturi, zdravstvu i ljudskim razmjenama.

Napomenula je da je u maju u Pekingu održan Forum za međunarodnu saradnju u okviru “Pojasa i puta”, gdje je kineska strana iznijela dodatne mjere, uključujući stotine milijardi yuana za potporu inicijativi “Pojas i put”.

– Tokom foruma potpisan je Memorandum o saradnji u okviru “Pojasa i puta” između Kine i BiH, što je važan iskorak za učešće BiH u ovoj inicijativi. Vjerujem da će se, podstaknuti ovom inicijativom, odnosi Kine i BiH nastaviti razvijati – rekla je Bo, najavljujući zajedničkih projekata u našoj zemlji kao što je Termoelektrana Stanari, a koji će napraviti više radnih mjesta i pomoći ekonomskom i društvenom razvoju BiH.

Ambasadorica najmnogoljudnije zemlje u svijetu osvrnula se i na načine na koji su se kineske vlasti borile s korupcijom u prethodnom petogodišnjem periodu te kazala da je kao vladajuća stranka, KP Kine svjesna činjenice da se mora dobro upravljati vladajućom partijom kako bi se upravljalo zemljom.

– A da bi se dobro upravljalo partijom, mora se voditi najstrožijom mogućom disciplinom – dodala je.

Kako je rekla, komunistička partija je u prethodnom petogodišnjem periodu ispunila obavezu časnog ponašanja, boreći se protiv korupcije nemilosrdno, sa izvanrednom odlučnošću i hrabrošću. Tako su do kraja 2016. pokrenute istrage protiv 240 visokih dužnosnika, poduzete disciplinske mjere protiv više od 1.19 miliona službenika i članova stranke, a 3.000 optuženika za korupciju vraćeno je u Kinu iz više od 90 zemalja i regija, kako bi bili izvedeni pred lice pravde.

– Izgradnja partije ojačana je na svim frontima kroz kontinuiranu reformu i inovaciju modela nadzora i jasan kodeks ponašanja za njene članove, što je rezultiralo smanjenjem kršenja stranačkih disciplina. KP Kine stoga uživa veću potporu od ljudi, a njena snaga i vitalnost dodatno su poboljšani – naglasila je.

Na kraju intervjua za Fenu, ambasadorica je poručila da Kina čvrsto podržava proces evropskih integracija te da je ohrabrena napretkom koji je BiH postigla na evropskom putu.

– Kineska strana smatra da je razvoj glavni prioritet BiH i uvjet za njeno priključenje Evropskoj uniji. Nadamo se da će kineska strana moći pomoći ekonomskom i društvenom razvoju BiH kako se saradnja između dvije zemlje bude produbljivala i proširivala te na taj način ponuditi najbolju podršku ovoj zemlji u nastojanju da se pridruži EU – kazala je Bo.

FENA

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP