Elektroprivreda BiH zatražila garancija za kredit za izgradnju Bloka 7 TE Tuzla kod Export-Import Bank of China

Elektroprivreda Bosne i Hercevine, u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i njegovim provedbenim aktima, dostavila je Federalnom ministarstvu finansija na nadležno postupanje Zahtjev za davanje garancije za kredit za izgradnju Bloka 7 u TE Tuzla kod Export-Import Bank of China (EXIM banka) zajedno s pratećom dokumentacijom.

Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, pokreću proceduru za vođenje pregovora u vezi sa zaduženjem kod Export-Import Bank of China (EXIM banka) i izdavanje garancije po predmetnom kreditu, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.

Neto ugovorena cijena prema EPC ugovoru za izgradnju Bloka 7 je 722,35 miliona eura (bez PDV-a).

U pregovorima s predstavnicima kineske EXIM banke, ostvaren je dogovor o trajanju kredita od 20 godina uz grace period od pet godina i otplatu u trajanju 15 godina.

Učešće kreditnih sredstava u finansiranju izgradnje Bloka je 85 posto, dok će preostalih 15 posto biti osigurano iz sredstava Elektroprivrede BiH.

Izgradnjom Bloka 7 u TE Tuzla, kako se navodi, Elektroprivreda BiH će dobiti proizvodni kapacitet velike energetske efikasnosti. Ulaskom zamjenskog Bloka 7, sa radom prestaju blokovi 3 i 4. Zbog svoje efikasnosti, ekoloških parametara i isplativosti, Blok 7 će biti zamjena i za blokove 5 i 6 koji će u u pogon ulaziti prema potrebi.

Blok 7 je predviđen za rad u kogeneraciji, čime se obezbjeđuje dugoročno snabdijevanje toplotnom energijom okolnih gradova, te projektuje u skladu sa savremenim tehnologijama (BAT) koje osiguravaju da emisija svih polutanata bude ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti i zahtjeva legislative EU i BiH.

Za proizvodnju električne i toplinske energije u Bloku 7 predviđena je upotreba lignitnog uglja iz RU Kreka, navedeno je u saopćenju objavljenom na službenoj internet stranici Elektroprivrede BiH.

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP