Marić: Kina u BiH može privući četiri milijarde eura!

Ambasador Borislav Marić skroman je i vrijedan čovjek. Iako se vjerovatno ističe po rezultatima, ovaj marljivi diplomata Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine, na konstataciju da se ima čime pohvaliti ističe da je to “ipak nedovoljno” i da se može i hoće napraviti puno više.

On službuje u Pekingu i snažno je angažiran na polju ekonomske diplomatije. Kina inače u ovom momentu investira četiri milijarde eura.

Diplomatski odnosi

Kakvim ocjenjujete odnose dviju država?

– U 2015.godini smo proslavili 20. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine. Tokom proslave, kako u Sarajevu, tako i ovdje u Kini, konstatovani su odlični politički odnosi između dvije prijateljske zemlje, bez i jednog otvorenog pitanja na ovom vrlo važnom planu.

Ova činjenica automatski “otvara” mogućnost proširenja saradnje na svim drugim poljima: ekonomskom, kulturnom, obrazovnom, naučnom, turističkom, na planu zdravstva i na svim drugim poljima.

Šta karakteriše prošlu godinu u odnosima dviju država?

– Prošla godina je bila karakteristična i prepoznatljiva po intenzivnim aktivnostima Kine, a u vezi Sporazuma NR Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope (CIE) te zvanično objavljene inicijative predsjednika NR Kine Xi Jin Ping-a pod nazivom “JEDAN pojas-JEDAN put”. Dakle, oba sporazuma, gdje je BiH pokazala njeno proaktivno učešće i proaktivan doprinos te s punim pravom i realnošću očekuje velike koristi od projekata, koji će biti implementirani u smislu novih, velikih investicija u BiH na polju infrastrukture i posebno energetike, odnosno otvaranje takozvanih “velikih radova ” u BiH i samim tim stvaranje novih materijalnih vrijednosti i otvaranje novih radnih mjesta.

Kao sto je poznato, neki projekti u okviru ovog Sporazuma NR Kine i 16 zemalja CIE su već u toku, kao što je Termoelktrana i Rudnik “Stanari” kod Doboja, 300MW (investicija više od 600 miliona eura), ciji zvaničan završetak i puštanje električne energize” u mrežu se očekuje početkom ove godine, zatim na Biznis Forumu u okviru IV Samita Kine i zemalja CIE u novembru 2015., potpisan je ugovor za izgradnju termolektrane „Banovići”, 350 MW (investicija oko 440 miliona eura).

U samoj završnici su pregovori oko izgradnje Termolektrane “Tuzla, blok 7”, 450 MW (investicija više od 900 miliona eura). Na marginama spomenutog IV Samita, od strane JP “Autoputevi Republike Srpske” i JP “Autoceste Federacije BiH”, a u organizaciji ambasade BiH u Pekingu, uz prisustvo predsjedavjućeg Savjeta ministara BiH je održana prezentacija projekta na polju infrastrukture za izgradnju više autoputeva u oba entiteta da spomenemo samo neke od njih: Banjaluka – Prijedor – Novi grad/Bosanski Novi (uključujući Željezničku stanicu u Prijedoru), Konjic- Mostar, uključujući tunel “Prenj” te zajednički projekat oba entiteta na izgradnji “Koridora VC” kroz BiH i više drugih projekata na polju infrastrukture.

Sve prisutne gigantske kineske kompanije njih 10, na ovoj prezentaciji su najavile aktivno učešće na ekonomskom forumu, koji će na osnovu dogovora kineskog premijera Li Keqianga i predsjedavjućeg Zvizdića biti održan u aprilu ili maju 2016. godine u Sarajevu.

Sve ove činjenice ukazuju na realnost ocjene da BiH može da očekuje veliki priliv zdravih inostranih investicija iz NR Kine, uz uslov da se na relaciji nadležnih institucija obje prijateljske zemlje urade neophodni administrativni poslovi. Mislim tu posebno na garancije za vrlo povoljne, takozvane “preferencijalne” kredite s maksimalno dva posto kamate sa rokom otplate na 20 godina, uz “grejs” period od 5 godina.

Gdje je interes ove mnogoljudne zemlje i njenih kompanija za rad u BiH?

– NR Kina je prijateljska zemlja i želi da pomogne te s tom željom u stvari doprinosi takozvanoj “win-win opciji”, dakle obostranu korist. Kineske kompanije izlaze u inostranstvo, koristi se kvalitetna kineska oprema na svjetskom nivou, bh. strana dobija nove materijalne vrijednosti, mogućnost angažovanja lokalnih kompanija, kao podizvođača te na taj način otvaranje novih radnih mjesta.

Primjer za to je spomenuta izgradnja termoelektrane “Stanari”. U prosjeku je radilo oko 500 kineskih radnika, tehničara i inžinjera, koliko i lokalnih iz cijele BiH. Svi kineski angažovani ljudi, prema ranije potpisanom ugovoru se nakon probnog puštanja termoelektrane u rad te dobijanja svih potrebnih atesta prema standardima EU se vraćaju kući u Kinu u njihove firme.

Uspješnije prezentacije

Šta je uloga i posao ambasade BiH u Pekingu?

– Imali smo jako puno uspješnih prezentacija na mnogobrojnim međunarodnim konferencijama širom Kine. One su organizovane s ciljem predstavljanja hidro i termo potencijala zemalja CIE te tako i BiH, zatim turističkih potencijala BiH, s posebnim objašnjenjima u vezi opšteg povoljnog ambijenta za investiranje.

Na primjer, BiH sa hidro-potencijalom od preko 5000 MW, je uzimajući u obzir komparaciju u smislu veličine BiH (nešto više od 50.000 kvadratnih kilometara) je prva zemlja u Evropi po ovom pitanju. Ova činjenica je naročito privukla potencijalne kineske investitore, između ostalih velikih kompanija i Gezhouba group, koja je izgradila najveću hidrocentralu na svijetu od 22. 600 MW, poznata pod nazivom Tri klisure, čiji je dnevni prihod od prodaje električne energije oko 20 miliona dolara.

Ova kompanija sada pregovara s nadležnim institucijama u RS i FBiH u vezi potencijalnog investiranja na polju izgradnje hidro i termo elektrana.

Ističete se po ekonomskoj diplomatiji. Zašto baš taj segment?

– Ambasada BiH u Kini je shvatila da su njene aktivnosti na polju ekonomske diplomatije prioritetne te koristi svaku prilku da kvalitetno i argumentovano predstavi sve potencijale BiH u smislu privlačenja stranih investicija, toliko potrebnih i hitnih u ovom periodu razvoja države. Uz pomoć i svesrdnu podršku MIP-a BiH, pokušava da u maksimalnom smislu iskoristi i u okviru njenih nadležnosti, bude konstruktivan partner u prijateljskoj Kini i tako opravda postojanje ovog DKP-a u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta.

U tom smislu, osjećamo zadovoljstvo što smo učestvovali u organizaciji posjeta više delegacija iz BiH na najvišem državnom i entitetskom nivou, NR Kini.

Imali smo čast da delegacije BiH na najvišem nivou – Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović, predsjedavajući Vijeća ministara BiH te zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara, ujedno i nacionalni koordinator za saradnju BiH i Kine, Mirko Šarović budu učesnici ponaosob na različitim velikim događajima u Kini. Tako su pozvani na proslavu 70-godina pobjede Kine nad fašizmom i japanskom agresijom, na IV Samit Kine i 16 zemalja CIE, na više ministarskih foruma u Kini i druge događaje.

U 2016.godini se planira i posjeta parlamentarne delegacije BiH u NR Kinu.

Privlačenje turista

Kineska je strana dosta agilna i prisutna u BiH, ne samo tokom protekle godine…

– Sve nabrojane aktivnosti su doprinijele, da se saradnja dviju prijateljskih zemalja intenzivira na polju kulture i obrazovanja te je osnovan i već je u funkciji Konfučijev Institut u Sarajevu. Slijedeći će biti otvoren početkom ove godine u Banjaluci. Započete su i aktivnosti i namjere da se ova obrazovna i kulturna institucija otvori i u Mostaru.

Sve veći broj mladih ljudi iz BiH, dobija podršku u vidu stipendiranja za studije u Kini, s obećanjem nadležnih u Kini, da će taj broj biti svake godine veći. Ovo je posebno bitno, a imajući u vidu da su naši studenti pokazali i u kontinuitetu pokazuju fantastične rezultate na različitim poljima nauke. Već sada postoji veći broj mladih ljudi iz BiH ne samo na četverogodišnjim, nego i na master i doktorskim studijama. Pored drugih stranih jezika, oni perfektno govore, čitaju i pišu kineski jezik.

Kinezi su poznati i kao turisti. Postoji li u tom segmentu interes Kine za BiH?

– Veliki broj kineskih građana je zainteresovan za turističko putovanje u BiH te je ambasada predložila sačinjavanje bilateralnog sporazuma po ovom pitanju između dvije prijateljske zemlje, po principu već potpisanog bilateralnog sporazuma ove vrste između Hrvatske i NR Kine i drugih zemlja u regiji.

Kineski turisti su prepoznati kao najveći potrošači te su u Evropi postali najtraženiji turisti.

Kina se pokazala kao veliki prijatelj BiH, često donirajući različitu vrstu materijalno-tehničkih sredstava, počev od opreme za poljoprivredu, opreme za skeniranje za potrebe aerodroma, telekomunikacione opreme, uključujući i pomoć prilikom prošlogodišnjih poplava u BiH.

Veće mogućnosti izvoza

– U 2016.godini, naše prioritetne aktivnosti, naravno pored redovnih iz nadležnosti ambasade, će se odnositi na našu namjeru da privučemo što više kompanija iz cijele BiH, da učestvuju na više već određenih sajmova u Kini, putem kojih će biti moguće da se plasiraju naši proizvodi zdrave hrane, pića i drugih proizvoda.

Već smo kontaktirali nadležne institucije, uključujući i Vanjskotrgovinsku komoru BiH, ali i druge, uz naše aktivnosti da bh. firme dobiju povoljne aranžmane u vidu besplatnih štandova i povoljnog smještaja, s glavnim ciljem plasmana naših proizvoda.

Intenzivno radimo, zajedno s Ministarstvom spoljne trgovine ekonomskih odnosa BiH na obezbjeđenja dozvole kineskih vlasti za izvoza mesa i mesnih prerađevina iz BiH u Kinu.

Predstojeći veliki sajmovi u Kini, bi trebali da budu mjesto, gdje bi naše firme dobile priliku da se uspješno prezentuju.

Prostor za veliki uspjeh

– Protekle godine BiH je udvostručila izvoz, pa tako za prvih 11 mjeseci izvoz iz BiH je oko 20 miliona KM, ali to je nedovoljno imajući u vidu velike mogućnosti izvoza u Kinu i da je ovo najmnogoljudnije i najveće svjetsko tržište. Kina broju 1,4 milijardi stanovnika.

Svjesni smo naše ambicije da je povezana sa potrebnim velikim radom, ali mislimo da možemo da obezbjedimo povoljan ambijent u cilju povećanja izvoza iz BiH u Kinu za više puta.

Mi smo na potezu

– Radi se na jako mnogo projekata. Pored nabrojanih, angažirani smo na pregovorima o projektima termoelektrane Gacko- II faza, Vjetroelektrane u Hercegovini, Ugljevik…

Sada su na potezu institucije BiH u cjelini, koje bi u zavisnosti od određivanja prioriteta, potpuno realno mogli da konkretizuju sve neophodne pretpostavke u smislu zaključivanja ugovora o izgradnji velikog broja privrednih i infrastrukturnih objekata i tako otvorili velike javne radove u BiH. Time bi smo doprinijeli da BiH postane regionalni lider, kada je u pitanju realizacija Sporazuma NR Kine i 16 zemalja CEI. Na taj način, BiH bi dobila strane investicije u vrijednosti više od 4 milijarde eura, što bi zančajno doprinijelo ekonomskom razvoju zemlje.

Izvor: Dnevni Avaz

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP