Milijarde čekaju, Kina neće

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić u kineskom gradu Suzhou predstavio je komparativne prednosti Bosne i Hercegovine potencijalnim ulagačima iz Kine i petnaest država koje se, zajedno sa BiH nalaze u mehanizmu “16+1”, mehanizmu koje su predsjednik Xi Jingping i premijer Li Keqijang prije nekoliko godina pokrenuli kako bi sistematizirali pristup prema državama Centralne i Istočne Europe sa kojima Kina dijeli povijesne vrednote.

Piše: Faruk Borić, Predsjednik udruženja ” Bosanko-kineskog prijateljstva “

Nakon nekoliko premijerskih turnusa konačno je na čelo Vijeća ministara BiH došao čovjek koji istinski želi pomjeriti granice. Zvizdiću ova funkcija nije ni prva ni posljednja, kao i njegovim prethodnicima. Razlika je u tomu što Zvizdić ne bježi da u pregovorima na izvjestan način prekorači svoje odgovornosti prvog čovjeka državne vlade i isposluje da njegove korake slijede i entitetski premijeri. Takav mu je nastup i bio u Suzhou, gdje su usvojena dva ključna dokumenta koja se tiču suradnje između BiH i Kine, a to su Srednjoročna agenda 2015.-2020. i Smjernice iz Suzhoua.

Suradnja

Prvi put u jednoj strategiji koju kineska strana planira u skladu sa svojim civilizacijskim uzusima, BiH ima svoje mjesto. Već to je veliki uspjeh, ne samo Zvizdića nego i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića, kojije, inače, ministar koordinator za mehanizam “16+1”. Međutim, pravi izazovi tek slijede, jer inicijativa kineskog predsjednika Xi Jinpinga „Jedan pojas, jedan put“, dotiče se i BiH kao dijela Europe, i sutra Europske unije, kojom BiH, uz sve svoje probleme i prepreke, neumitno korača.

Srednjoročna agenda koju su sročili kineski prijatelji u suradnji sa 16 država CEEC-a, od Baltika do Makedonije, baš u kineskom političkom stilu, koristit će svima. Ipak, treba imati na umu da nijedna od pojedinačnih država od Estonije do Makedonije nije dovoljno velika da može anticipirati i apsorbirati kineska ulaganja. Stoga je predsjednik Xi Jinping i osmislio ovakav koncept. Ne treba uopće zanemariti činjenicu da je u proteklih jedanaest godina EU najveći vanjskotrgovinski partner NR Kine. Mehanizam „16+1“ vrlo je bitan dio planova kineskih vlasti, a svim stranama, i Europi u globalu i Kini kao velesili koja trenutno jedina ima takav kapacitet da investira ogromne novce diljem svijeta.

To je itekako bitno imati na umu kada se razmišlja o suradnji BiH kao buduće članice EU i NR Kine.

Kineska strana razgovore, pregovore i dogovore između BiH i NR Kine shvaća upravo u tim relacijama. To se naziva sezona diplomatskih odnosa sa Europom, a počela je sa posjetim predsjednika Xi Jinpinga Velikoj Britaniji, nastavila se posjetima francuskoj predsjednika Francioisa Hollandea i njemačke kancelarke Angele Merkel Kini, a nastavlja se nazočnošću prvih ljudi izvršne vlasti u državama mehanizma „16+1“. Za kinesku stranu, ovaj pojas postsocijalističkih država, ne predstavlja samo ulaznicu za EU u kojoj već jesu, nego i strateški interes. O tomu treba voditi računa.

Pet oblasti

Kineski visokodostojnici su sa Bruxellesom već dogovorili četiri tačke partnerstva. To su mir, rast, reforma i suradnja civilizacija. Odnosi NR Kine sa EU su jedna od najvažnijih tačaka sveukupnih diplomatskih odnosa Kine sa svijetom. Kroz seriju aktivnosti, poput nedavnih na summitu G-20, Kina pokazuje svoje namjere spram partnera, a to su dalje investicije, suradnja, partnerstvo, naročito na projektima energetike i infrastrukture. Nedavno održana Peta plenarna konferencija 18-tog Centralnog saziva Komunističke partije Kine zacrtala je petogodišnji plan, a to je da Kina zadrži, u ovom momentu ambiciozan, plan rasta Godišnjeg društvenog proizvoda od 7 %. Kineska strana, u momentu kada je cjelokupna Europa u ekonomskoj krizi ili izlazi iz nje, zvuči veoma realistično. I ne samo to, pretpostavlja se da je ovo donja granica i da će rast biti i veći.

Kineska strana želi sa Europom surađivati u pet oblasti. Prije svega, riječ je o međusobnom povezivanju koje podrazumijeva ali se ne zaustavljana infrastrukturnim projektima. Druga oblast su trgovina i investicije, o kojima je i predsjedavajući Zvizdić govorio u Kini. Treća oblast su financije, četvrta poljoprivredna suradnja gdje BiH ima izvjesne i već zacrtane pretpostavke koje se mogu riješiti uz otklanjanje administrativnih barijera. Željno očekujem da vidim takav razvoj situacije.

Izvor:Dnevni list

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP