Chaowen: Suština novinarstva ostaje ista, bez obzira na format vijesti

Direktor Regionalnog ureda za Evropu Novinske agencije Xinhua Wang Chaowen rekao je na predavanju o temi “Novi mediji: Izazovi i mogućnosti u globaliziranom svijetu”, koje je održao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, da se tehnologija mobilnog interneta razvija velikom brzinom, što je donijelo nezapamćenu medijesku revoluciju.

Dodao je da se novine, časopisi, novinske agencije i ostali tradicionalni mediji suočavaju s istim izazovima koje postavljaju mediji bazirani na internetu, a da su mnogi od njih započeli tranziciju ka novim medijima i eksperimentiraju s integracijom medija prema zahtjevima tržišta i novim navikama čitatelja.

Na predavanju održanom u organizaciji Federalne novinske agencije (FENA) i agencije Xinhua, uz podršku Udruženja bosansko-kineskog prijateljstva, Wang Chaowen je istakao da mladi ljudi i dio starijih u Kini više ne dobijaju vijesti iz tradicionalnih medija, već s interneta, ne oslanjajući se na kompjutere nego na mobilne uređaje poput pametnih telefona.

Po njegovim riječima, 2014. godina je bila ključna za razvoj kineskih novih medija koji su u toj zemlji dobili status primarnih medija i postali novi poticaj za društveni razvoj, jer generiraju online kulturu i omogućavaju stanovništvu da komunicira s predstavnicima vlasti.

Naveo je da broj njihovih korisnika konstantno raste, te da su oni su izgradili specifičnu povezanost s kineskim društvom, budući da Kina ima najveću publiku novih medija s više od 600 miliona korisnika interneta i oko 1,2 milijarde korisnika mobilnih telefona, a veliko tržište se otvara razvojem mobilne tehnologije u ruralnim područjima.

– Smatram da dok razvijamo nove medije ne možemo odustati od tradicionalnih medija, koji se neće ugasiti, jer dok prolazimo tranzicijsku fazu vršimo integraciju tradicionalnih i novih medija. Suština novinarstva ostaje ista bez obzira na format, jer novinar mora otići na događaj, obraditi materijal i sadržaj i distribuirati ga u tradicionalnom ili novom formatu – naglasio je Wang Chaowen.

Pojasnio je da je Xinhua kineska državna novinska agencija osnaovana 1931. koja danas ima 30.000 zaposlenih u 31 uredu u Kini i 180 ureda u inostranstvu, te da je od 2008. u procesu strateške tranzicije i integracije tradicionalnih i novih medija.

Wang Chaowen je kazao da agencija trenutno gradi najveću online medijsku grupu koju predvodi portal xinhuanet.com i razvija svoje publikacijsko poslovanje koje čini 30 novina i magazina tiraža 10 miliona primjeraka.

Precizirao je da generalni servis Xinhuae pruža usluge u tekstualnom formatu (5.000 vijesti dnevno), fotografiji (1.000 dnevno), audio i video formatu, online, TV kanalima, te sms-om 24 sata dnevno na kineskom, engleskom, francuskom, ruskom, španskom, arapskom, portugalskom i japanskom jeziku.

Dodao je da se citati Xinhuae mogu naći u vijestima mnogih drugih agencija i obratno, jer imaju potpisane ugovore sa 100 novinskih agencija širom svijeta među kojima su AFP, AP, te Federalna novinska agencija – FENA.