Chen Bo Kinoteka BiH

Otvorena kino-sala JU ‘Kinoteka BiH’, obnovljena uz financijsku pomoć Ambasade NR Kine

Večeras je u Sarajevu svečano otvorena kino-sala Javne ustanove “Kinoteka Bosne i Hercegovine”, renovirana uz potporu Ambasade Narodne Republike (NR) Kine u Bosni i Hercegovini i posredovanje Udruženja „Bosansko-kineskog prijateljstva“. (more…)

Chen Bo

Konferencija na temu “Gdje ćemo biti 2021.godine? – Odjeci 19. Kongresa Komunističke partije Kine”

Centar za promociju i izgradnju “Pojas i put” i Asocijacija nezavisnih intelektualaca “Krug 99” održali su danas konferenciju na temu “Gdje ćemo biti 2021.godine? – Odjeci 19. Kongresa Komunističke partije Kine”.

Konferenciji je prisustvovao veliki broj gostiju iz raznih aspekata društvenog života u BiH: politike, ekonomije, telekomunikacija, akademske zajednice i dr., a u organiziranju, kao i radu konferencije, su sudjelovali članovi Udruženja “Bosansko-kinesko prijateljstvo”.

Konferenciju je izlaganjem o najvažnijim aspektima kongresa otvorila ambasadorica NR Kine u BiH Nj.E. Chen Bo, koja je ukratko navela politička i ekonomska dostignuća kao i reperkusije koje će ta dostignuća imati na Kinu i ostatak svijeta, uključujući i BiH.

“Gdje ćemo biti 2021?”

Prema riječima ambasadorice Bo, 19. kongres je sažeo teoretske inovacije KPK od 18. kongresa u Misli Xi Jinpinga o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru i uključio ih u Ustav KPK, kao smjernice za Partiju. Te je to najnoviji rezultat primjene marksizma u Kini i korak naprijed u razvoju vodećih principa KPK u skladu s vremenom, na osnovu Misli Mao Zedonga i Teorije Denga Xiaopinga.

Kao jedan od najvažnijih zaključaka Kongresa ambasadorica je navela da je socijalizam sa kineskim karakteristikama ušao u novu eru. To se zasniva na trenutnom razvojnom stanju Kine, gdje ae može zaključiti da su prošli dani kada je glavna kontradikcija kineskog društva bila između rastućih materijalnih i kulturnih potreba ljudi i zaostale društvene proizvodnje. Trenutno postoji suočavanje sa kontradikcijom neuravnoteženog i neadekvatnog razvoja i sve većih potreba ljudi za boljim životom.

Nakon skoro 40 godina reforme i otvaranja, 1,4 milijarde Kineza imaju osnovne uslove za život i generalno žive umjereno prosperitetno. U ranoj fazi reforme i otvaranja 1978. godine, BDP Kine po glavi stanovnika iznosio je samo 156 američkih dolara, dok je 2016. ta cifra premašila 8,000 američkih dolara. Broj ruralnog stanovništva koje živi u siromaštvu drastično se smanjio sa 770 miliona 1978. godine na 43,35 miliona 2016.

Kao neke od drugih velikih izazova sa kojima se suočava Kina, ambasadorica Chen Bo navela je: potrebu da se unaprijedi kvalitet i učinkovitost rasta, poboljša sposobnost inovacije, ojača realna ekonomija; ekološki sistem se suočava sa ozbiljnim izazovom; raspodjela obrazovnih resursa je jako neujednačena; još nije uspostavljen osnovni medicinski i zdravstveni sistem koji pokriva sve urbane i ruralne građane; cijene stanova su zastrašujuće visoke, a penzioni sistem ozbiljno je uzdrman problemom brzog starenja stanovništva.

S tim u vezi, novi ciljevi i putovanje, u kombinaciji s takozvana “dva stoljetna cilja”, trebaju se realizirati u tri faze:

Prva faza: do 2020. godine – kada KPK obilježava stogodišnjicu, izgraditi Kinu u umjereno prosperitetno društvo u svim aspektima. Naredne tri godine će biti ključne za osiguravanje odlučujuće pobjede u izgradnji umjereno prosperitetnog društva u svakom pogledu.

Druga faza: od 2020. do 2035. – u osnovi postići socijalističku modernizaciju. Prema razumnim procjenama, BDP Kine će doseći 43,6 triliona američkih dolara 2035. godine (pod uslovom da indeks potrošačkih cijena ostvari rast od 2 % , a kurs ostane isti), što znači da će BDP po glavi stanovnika biti 30,000 američkih dolara, što je slično kao u zemljama srednjeg razvoja, te oko tri puta više nego 2017.

Treća faza: od 2035. do sredine 21. stoljeća, kada Narodna Republika Kina proslavlja stogodišnjicu, Kina će postati prosperitetna, demokratska, kulturološki napredna, skladna i lijepa socijalistička moderna zemlja. Biće to zemlja koja je unaprijeđena na materijalnom, političkom, kulturnom, društvenom i ekološkom polju. Materijalno će se društvena proizvodnja značajno unaprijediti.

Kad je riječ o međunarodnim odnosima i vanjskoj politici, prema Kongresu, socijalizam sa kineskim karakteristikama ušao je u novu eru, kada je Kina bliže centralnoj svjetskoj pozornici i moći će još više doprinijeti čovječanstvu. Kao prvo, Kina će ostati predana miru, razvoju, win-win saradnji i težiti izgradnji nove vrste međunarodnih odnosa koje karakteriše uzajamno poštovanje, pravičnost, pravda i saradnja na obostranu korist, u nastojanju da ostvari zajednicu zajedničke budućnosti čovječanstva. Bez obzira koliko razvijena bila, Kina nikada neće težiti hegemoniji ili ekspanziji. Kao drugo, Kina će aktivno razvijati globalna partnerstva, nastaviti se otvarati prema ostatku svijeta i ulagati snažne napore na unapređenju međunarodne saradnje u okviru “Pojasa i puta”. Ova Inicijativa će donijeti stvarne razvojne koristi svim uključenim stranama, pa tako i Bosni i Hercegovini. Kao treće, Kina će podržavati koncept globalnog upravljanja sa opsežnim konsultacijama, zajedničkim naporima i zajedničkim koristima. Kina će biti aktivan igrač u reformi i razvoju globalnog sistema upravljana, radiće na povećanju zastupljenosti i utjecaja zemalja u razvoju u međunarodnim poslovima i učiniti sistem globalnog upravljanja pravednijim i pravičnijim. Kao četvrto, Kina će navoditi ekonomsku globalizaciju da bude otvorenija, uključivija, balansiranija i da koristi svima. Kina ima koristi od ekonomske globalizacije, ali joj više doprinosi. Kina se nada da će, kroz svoj razvoj, ponuditi svijetu veće tržište, adekvatniji kapital, raznovrsnije robe i vrijednije prilike za saradnju, kako bi različite zemlje, narodi i ljudi iz različitih klasa i grupa mogli dijeliti koristi ekonomske globalizacije.

Ambasadorica Bo je navela da ono u šta možemo biti sigurni jeste to da će Kina nakon 19. kongresa ostati prosperitetna i stabilna, nastaviti kontinuitet politika i interno i eksterno, i ostati posvećena win-win saradnji.

Takva Kina ne samo da će dobro raditi samo svoj posao, nego će također ponuditi kineska rješenja za međunarodne probleme i doprinijeti svjetskom razvoju sa više kineske mudrosti i više napora.

radionica “Pojas i put: Prilika za sve”

Radionica “Pojas i put: Prilika za sve”

U Sarajevu je, u hotelu Holiday, održana radionica pod nazivom “Pojas i put: Prilika za sve”.

 

Radionicu je organiziralo Udruženje “Bosansko-kinesko prijateljstvo”, u suradnji s Fakultetom političkih nauka u Sarajevu i Asocijacijom intelektualaca „Krug 99“.

Nakon Foruma „Pojas i put“, održanog 14. i 15. maja u Pekingu, cilj radionice bio je daljnje upoznavanje Bosne i Hercegovine i što većeg broja njenih aktera s tom inicijativom.

Na radionici su istaknute karakteristike projekta „Pojas i put“, a po riječima moderatora Faruka Borića, predsjednika Udruženja “Bosansko-kinesko prijateljstvo”, inicijativa „Pojas i put“ će promijeniti civilizaciju u 21. vijeku i učiniti svijet boljim.

Udruženje i šira grupa intelektualaca u Bosni i Hercegovini pokrenut će centar za izgradnju i unapređenje „Pojasa i puta“, najavio je još Borić i dodao da je nedavni forum u Pekingu dao incijativi novu dimenziju, strukturirao je, pa je odlučeno da formiranjem centra, „mi u Bosni i Hercegovini damo svoju vrstu doprinosa”.

Najavu o formiranju centra o kojem je govorio Borić pozdravila je ambasadorica Kine u BiH Nj.E. Chen Bo. Izjavila je, također, i da „Pojas i put“ znači novu paradigmu i nadu za razvoj čovječanstva. Bosna i Hercegovina je već osjetila efekte inicijative  (Termoelektrana „Stanari“), koja naglašava da odnose dviju strana (BiH i Kine) treba planirati strateški uz intenziviranje privrednih odnosa.

– Ambasada Kine će cijeniti bosanskohercegovačke prijedloge za saradnju, odnosno bilateralne relacije – izjavila je ambasadorica.

radionica

Nekadašnji član Predsjedništva BiH, premijer i ministar vanjskih poslova BiH Haris Silajdžić, izjavio je da 1994. godine, od kada su uspostavljeni diplomatski odnosi s Kinom, nije mogao ni pretpostaviti da će se odnosi dviju zemalja razviti do sadašnje mjere.

Silajdžić se nada, rekao je, u inkluzivnost projekta „Pojas i put“, „Puta svile na jedan drugi način“, kako je naveo, koji okuplja aktere podrazumijevajući današnji način komunikacija.

Direktor Centra za međunarodne poslove i kinesku diplomatiiju na Kineskoj akademiji za upravu Yu Jun rekao je da inicijativa “Pojas i put“ postaje najpopularnije javno dobro i platforma koja podrazumijeva zajedničku gradnju i zajedničke koristi za aktere. Uzima u obzir interese svih zemalja učesnica s ciljem izgradnje svojevrsne zajednice .

– „Pojas i put“ je novo javno dobro putem kojeg Kina transformira prednosti u proizvodne kapacitete i pretvara prilike koje ima u prilike za svijet – rekao je Jun, te podsjetio da 30 posto svjetskog ekonomskog rasta dolazi od kineske ekonomije.

Među pet ciljeva inicijative naveo je i lakšu povezanost i neometanu trgovinu s ciljem izgradnje „zdravog, mirnog ‘Puta svile’”, razvoj dobar za sve u ovom megaprojektu koji zahtijeva opsežne konsultacije i zajedničku izgradnju, a daje uzajamne koristi za zemlje svijeta.

Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj i Egiptu Slobodan Šoja, jedan od uključenih u rad Udruženja “Bosansko-kinesko prijateljstvo”, smatra da je „Pojas i put paradigma nade novog čovječanstva“.

Razlog je što se ova ideja bavi čovječanstvom, rekao je Šoja, pozivajući se na Konfučijeve poruke koje u vrh moralnih prioriteta stavljaju ljubav prema čovječanstvu.

Po mišljenju bivšeg ambasadora Bosne i Hercegovine u Kini Amela Kovačevića, Bosna i Hercegovina treba da se angažira kako bi maksimalizirala njene koristi iz ovog dugoročnog projekta koji će, po njegovim riječima, trajati tridesetak godina.

Inicijativa „Pojas i put“, koju je prije nekoliko godina osmislio kineski predsjednik Xi Jinping, ima fokus na izgradnji trgovinske i infrastrukturne mreže radi povezivanja Azije s Evropom i Afrikom da bi se postigli željena ekonomska i drugi vidovi dobrobiti ne samo za Kinu već i za sve zemlje koje se pridruže ovom megaprojektu.

Kina kao lider projekta, razumijevajući globalni karakter svijeta, nudi modele, infrastrukturu i sredstva kako bi potencijal dobio sadržaj, s fokusom na ekonomski rast i balansiran razvoj od koristi za sve učesnike, za čovječanstvo.