Elektroprivreda BiH zatražila garancija za kredit za izgradnju Bloka 7 TE Tuzla kod Export-Import Bank of China

Elektroprivreda Bosne i Hercevine, u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i njegovim provedbenim aktima, dostavila je Federalnom ministarstvu finansija na nadležno postupanje Zahtjev za davanje garancije za kredit za izgradnju Bloka 7 u TE Tuzla kod Export-Import Bank of China (EXIM banka) zajedno s pratećom dokumentacijom.
BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP