Doživjeti „Kineski san“

  • Stanovništvo1,285 milijardi

Preko tri miliona primjeraka knjige aktuelnog kineskog predsjednika je prodano van matične države. Riječ je o djelu koje najbolje govori o tome šta je Kina danas i šta planira biti sutra u svim najbitnijim oblastima upravljanja državom, od ekonomskih reformi do pozicije u međunarodnim odnosima

Ovaj prikaz knjige počinjem sretnom okolnošću upoznavanja sa Wang Chaowenom, direktorom Evropskog biroa Xinhue (Novinske agencije Nove Kine), s kojim već dijelim i prijateljstvo i uspješnu suradnju koju s jednom od najvećih novinskih agencija svijeta ima Federalna novinska agencija – FENA. Prilikom našeg prvog susreta Wang mi je poklonio knjigu čije autorstvo potpisuje prvi čovjek kineske države i prvi čovjek Kineske komunističke partije, knjigu predsjednika Xi Jingpinga „The Governance of China“. S obzirom na sadržaj knjige najprigodniji prijevod na bosanski je – upravljanje Kinom.

Xi Jinping (izgovara se: Ši Đinpin) je postao generalni sekretar Komunističke partije Kine (KPK) na 18. Kongresu održanom 15. novembra 2012. godine. U martu 2013. Xi je naslijedio Hu Jintaoa na mjestu predsjednika NR Kine. Kako stoji u predgovoru izdavača „Foreign Language Press“, knjiga je kompilacija partjiskih i državničkih govora, izvoda iz intervjua i instrukcija datih u različitim prilikama, od intervjua medijima do obraćanja studentima; ukupno 79 autoriziranih tekstova podijeljenih u 18 poglavlja na 515 stranica uključujući i posljednji profilni tekst Man of the People: Profile of Xi Jinping, General Secretary of CPC (Čovjek naroda: Profil Ši Đinpinga, Generalnog sekretara KPK). Knjiga je obogaćena sa 45 fotografija predsjednika Xija u različitim prilikama.

Ni kopija ni diktat

Knjiga “Upravljanje Kinom” od prvog izdanja prošle godine (posljednji tekst u knjizi je datira iz juna 2014. godine) diljem svijeta je prodana u više od tri miliona primjeraka. Kao da je publika, uključujući i donositelje političkih odluka, poslušala riječi Xi Jinpinga u svom prvom govoru po preuzimanju dužnosti partijskog generalnog sekretara: “Kina mora naučiti više o ostatku svijeta, i ostatak svijeta mora naučiti više o Kini” (str. 5).

U svojoj knjizi lider Kine transparentno nudi odgovore na pitanja šta je to Kina danas i kuda će se kretati u budućnosti. Plastičan primjer, recimo, nudi predsjednik Xi obraćajući se profesorima i studentima Univerziteta u Pekingu: “Ne smijemo slijepo kopirati razvojne modele drugih država niti prihvatiti njihov diktat” (str. 191). Kina, kao mnogo puta tokom svoje višemilenijske povijesti, ima zacrtani sebisvojestven put. Stoga ovu knjigu ne treba ičitavati kroz prizmu eurocentričnih ideoloških stavova, nego pokušati o Kini učiti s razumijevanjem. Jedan od načina nudi se čitanjem ove knjige autorskih uradaka predsjednika Xi Jinpinga, čovjeka koji je skovao krilaticu “Kineski san”.

Knjigu tekstova lidera Xi Jinpinga zajednički vodi ideja koju je kineski lider lično inaugurirao, o ostvarenju “Kineskog sna”, zacrtanog na “Dva stoljetnja cilja”. “Kineski san” predsjednik Xi kontekstualno povezuje sa pet hiljada godina baštinjenom civilizacijom, san do kojeg neiostavno dovodi jedino društvo “socijalizma sa kineskim karakteristikama”, san istkan, kako se potencira, osjećajem patriotizma 56 etničkih grupa kineske nacije i nastavljajući – korak po korak – reformski put koje je koncem 1970-tih počeo veliki lider svjetskog formata Deng Xiaoping.

Jedna od najvažnijih sintagmi za razumijevanje moderne Kine je “Socijalizam s kineskim karakteristikama”, kako se zove i prvo, otvorno poglavlje knjige, poglavlje u kojem se nalazi i Xijev govor po preuzimanju pozicije generalnog sekretara KPK. Kineski socijalizam je “prirodan izbor za razvoj modernog kineskog društva, i jedini put da se dođe do razvoja i stabilinosti države (Xi, str. 8)”.

Xi Jinping se u svojoj knjizi, na mnogo mjesta, poziva na doprinose koji su dali njegovi prethodnici: na marksizam-lenjinizam koji je Mao Zedong prilagodio zahtjevima Kine i vremena; na Teoriju Deng Xiaopinga u kojoj je prvi put sistematski odgovoreno na seriju osnovnih pitanja vezanih za izgradnju socijalizma u ekonomski i kulturno zaostaloj Kini; na “Tri predstave”, teoriju Jiang Zemina po kojoj KPK treba uvijek predstavljati: zahtjeve za razvojem kineskih naprednih proizvodnih snaga, orijentaciju ka kineskoj naprednoj kulturi, te fundamentalne interese većine kineskog naroda; na “Naučni pogled na razvoj”, važnu komponentu sistema teorija kineskog socijalizma koju je osmislio Hu Jintao, taj svojevrsni vodič za KPK u kojem se daje preimućstvo razvoju, pogotovo samoodrživom razvoju. Svaki od postojećih teorijskih doprinosa se zadržava kako bi se u daljim koracima išlo naprijed kroz reforme, kako bi se ostvarila “Dva stoljetna cilja” i “Kineski san”, sintagme koje u knjizi obilato koristi i njihovo značenje objašnjava predsjednik Xi Jinping.

Slobodno tržište i funkcionalnija država

Kako praktično izgledaju reformski ekonomski koraci koje Kina poduzima od vremena kasnih 1970-tih i kako se predsjednik Xi uvijek poziva na reformske korake svojih prethodnika, najplastičnije se vidi u, po piscu ovih redova, jednom od najbitnijih tekstova u knjizi, u kojem Xi Jingping daje objašnjenja odluka 18. Centralnog komiteta KPK o nekim glavnim pitanjima vezanim za opsežni nastavak reformi. (str. 76-100). Na ovim stranama se zorno vide koraci koje je Kina poduzimala i dalje poduzima u pravcu uspostavljanja slobodnog tržišta („I teorija i praksa su pokazale da tržišna raspodjela resursa je dosad najefikasniji način“, str. 84), te uspostavljanja najboljeg načina funkcioniranja države („Osnovna odgovornost i uloga vlasti je da zadrži stabilnost makroekonomije, osnaži i poboljša javnu službu, osigura pravednu konkurenciju, osnaži nadzor nad tržištem, osigura red na tržištu, promovira samoodrživi razvoj i zajednički prosperitet, te da intervenira u slučaju neuspjeha tržišta“ (str. 85). Spomenuli smo samo jedan mali, ekonomski dio reformi koje uključuju reformu fiskalnog i poreskog sistema, poboljšanje mehanizama i institucija za integrirani razvoj urbanih i ruralnih područja, reformu pravosuđa, unapređenje antikorupcionih mehanizama, pitanja poboljšanja okoliša, sveukupno 330 reformskih mjera u 15 oblasti. Na nauk donosiocima političkih odluka u BiH.

A reforme nisu tu zbog reformi, nego služe ispunjenju „Kineskog sna“, koji, po riječima Xi Jinpinga, podrazumijeva podmlađivanje kineske nacije, „najvećeg sna kineskog naroda od osvita modernih vremena“: „Ovaj san sjedinjava dugoželjenu nadu nekoliko generacija, izraz je cjelokupnog interesa kineske nacije i kineskog naroda, i predstavlja podijeljene težnje svih sinova i kćeri kineske nacije (str. 38). Ostvarenje „kineskog sna“ vezan je za dva stoljetna cilja. Opet riječima generalnog sekretara KPK i predsjednika NR Kine: „Čvrsto vjerujem da se cilj ostvarenja umjereno prosperitetnog društva u svim pogledima može biti postignuto do 2021, kada KPK slavi stotu godišnjicu; cilj izgradnje Kine u moderno socijalističko društvo koje je prosperitetno, snažno, demokratsko, kulturno napredno i harmonično može biti postignut do 2049., kada će NR Kina obilježiti stoljeće postojanja; san o novoj mladosti kineske nacije će tada biti ostvaren“ (str. 39). Konkretni pokazatelji ka ispunjenju „kineskog sna“ jeste uduplavanje Bruto društenog proizvoda iz 2010. do 2020. godine, kao i BDP po glavi stanovnika u urbanim i ruralnim područjima. O „Kineskom snu“, o njegovim brojnim značenjima, čitalac može steći uvid u drugom poglavlju knjige.

Konkretnost preporuka za djelovanje

Nakon trećeg i četvrtog poglavlja koje smo već citirali a koja se tiču svestranih i dubinskih reformi te ekonomskog razvoja, slijede poglavlja o vladavini prava, o kulturno naprednoj kini, o društvenim obavezama, ekološkom progresu, nacionalnoj odbrani, mirnom razvoju, politici susjedstva, suradnji sa drugim zemljama u razvoju, borbi protiv korupcije, itd. Svako obraćanje predsjednika Xi Jinpinga, svako iznošenje ideja, upućivanje kritika, bodrenje, bez obzira na temu, krase taksativnost i konkretnost u preporukama za dalje djelovanje.

Knjiga Xi JinPing: Upravljanje Kinom će svakako biti najkorisnija svima koji se u svojem teorijskom ili praktičnom radu bave modernom Kinom, naročito kineskim društvom. Oni koji su imali prilike da posjete ovu divnu zemlju imat će mogućnost da uporede viđeno svojim očima i generalni okvir iz zvaničnog ugla prvog čovjeka države i partije. Također, knijga će biti od koristi predstavnicima političkih elita u Bosni i Hercegovini kako bi, uz sve ograde jedne takve paralele, mogli uporediti rješenja u segmentu reforme javne uprave, borbe protiv korupcije ili održivog razvoja. Nadalje, političke elite u Bosni i Hercegovini, opredjeljene ka otvaranju tržišta i prilivu stranih investicija, mogu na pravi način razumijeti interese Kine i naći načina da se BiH predstavi Kini na mnogo bolji i konkretniji način nego što je to bio slučaj na Summitu 16+1 koji se krajem prošle godine održavao u susjednoj nam Srbiji. U tu svrhu, nadati se je da će knjiga o današnjoj i Kini sutrašnjice biti prevedena na službene jezike u Bosni i Hercegovni.

Faruk Borić

(autor je predsjednik Udruženja „Bosansko-kinesko prijateljstvo“ koje djeluje u FBiH)

Foto: Xinhua

Izdvojeno

Tako govori Xi Jinping

„Kina će pomjeriti fokus razvoja ka poboljšanju kvaliteta i efikasnosti rasta, i učiniti svaki korak kako bi promovirala zelenu, obnovljivu i niskokarbonsku ekonomiju“ (str. 116).

„Vrijednosti prosperiteta, demokracije, učtivosti i harmonije su za državu; (vrijednosti) slobode, jednakosti, pravde i vladavine prava su za društvo; one (vrijednosti) patriotizma, posvećenosti, poštenja i i prijateljstva su za građane. One objašnjavaju kakvoj državi i društvu težimo, i kakve građane obrazujemo“ (str. 189).

„Nikad više nećemo težiti ekonomskom rastu po cijenu okoliša“ (str. 231).

„Ovo je svijet u kojem su mir, razvoj, saradnja i zajednički interesi postali trendovi vremena. Stari kolonijalni sistem odavno je nestao, a sukobi između blokova poput onih tokom Hladnog rada su davno prošli. Nijedna država ili grupa država ne može jednostrano vladati svjetskim pitanjima“ (str. 298).