O nama

Udruženje „Bosansko-kinesko prijateljstvo“ (skraćeno BKP) nastalo je krajem 2014. godine. U BKP-u je okupljena skupina javnih ličnosti ali i entuzijasta, zaljubljenika u kinesku kulturu i tradiciju, ili naprosto onih pojedinaca koji smatraju da je potrebno graditi čvršće i dublje odnose između dvije države, Narodne Republike Kine i Bosne i Hercegovine. Prostora za saradnju ima mnogo, a Udruženje BKP se skoncentriralo na široke oblasti kulturne saradnje. Osnovna želja našeg udruženja je višemilenijsku bogatu kulturu i civilizaciju Kine približiti narodima u Bosni i Hercegovini. Geografska razdaljina u globaliziranom svijetu XXI stoljeća ne predstavlja, kao nekada, nepremostivu ili barem tešku prepreku. Susreti kultura se dešavaju svakodnevno, na ličnoj i grupnoj razini. Kontakti kroz bogati svijet kulturne baštine preduvjeti su za poznanstva, prijateljstva i saradnju.
Dvije prijateljske zemlje našeg Prijateljstva dijele i zajedničke vijednosti. To su, prije svega, tekovine Drugog svjetskog rata i borba protiv pošasti fašizma, a što su korijeni modernog svijeta, preduslov za sve vrijednosti na kojima počiva čovječanstvo budućnosti. Uz intenzivne susrete kultura i umjetnosti steći će se prilike i za plodonosniji razvoju u svim drugim poljima društva.
Mr. Sci. Faruk Borić,

Predsjednik Udruženja „Bosansko-kinesko prijateljstvo“